24 september, 2013


På vårt senaste möte berättade Gustav som jobbar på Ingelstad, Nöbbele och Uråsa om material han inspirerats av och använt i sina grupper. Detta ledde till nya twistar och varianter på material och idéer vi alla trodde att vi hade koll på.


I förskolan använde han en idé han snappat upp från en av våra före detta skolbibliotekarier Paula, nämligen boken Vad har du bakom ryggen av Lena Sjöberg som är en bra bok att använda första gången man träffar en grupp. Barnen får själva fundera över vad de har bakom ryggen och man kan beskriva och gissa om varandras saker.


Ett annat tema som fungerat bra är att resa jorden runt med hjälp av skönlitteratur i form av främst bilderböcker som kan visa hur det ser ut på olika platser på jorden. Skönlitteraturen var dock bara utgångspunkten. En bok där Eiffeltornet finns med blir til lexempel utgångspunkt för informationssökning kring höga torn runt om i världen. Google Earth var ett användbart verktyg i arbetet.


Gustav berättade också om hur han lyckats komma lite längre med en av de lite mer utmanande grupperna. Eftersom många av pojkarna i klassen skulle behöva träna läsförståelse mycket mer än de gör knöt han läsningen till deras största intresse - Hockey. Detta gjordes genom informationssökninguppgifter kopplade till faktaböcker som den moderna klassikern Hockeystjärnor 2013.
Posted on tisdag, september 24, 2013 by Eric Haraldsson

No comments

Lena på Norregårdskolan berättade på vårt skolbibliotekariemöte om sin PIM 3:a där hon gjorde en Photostory kring verkligheten bakom James Fenimore Coopers Den siste mohikanen.


Inspirationen fick hon från sin egen resa i de trakter där den snart 200 år gamla romanen utspelar sig. Filmen har använts som inslag i arbetet med klassiker i SvA-grupper, där boken plötsligt blev en av de mest populära att själv läsa och arbeta vidare med. Filmen berättar om Fort Henry, visar monument och kopplar till vad som finns kvar idag. Vi får också höra om bakgrunden till historien, hur världen såg ut och vad var viktigt för människorna på den tiden.


Förhoppningen är att den även skall komma till nytta inom SO-ämnena och arbetet med skönlitteratur och historiska källor inom till exempel historia. En idé hon fått var också att låta eleverna arbeta med egna historiska filmer kring böckerna de läst. Läslust och informationssökning i ett svep!

Posted on tisdag, september 24, 2013 by Eric Haraldsson

No comments

23 september, 2013

Här kommer tips på lite dokument som kan vara bra att ha i åtanke när du skriver skolbiblioteksplan.

Lagar och styrdokument

Så här står det i bibliotekslagen:
5 § I 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om skolbibliotek. Lag (2010:860).
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten.
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

I andra kapitlet 1§ hittar du skrivelsen om skolbibliotek:
36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
Men vad innebär egentligen det? Så här säger skolinspektionen.

I läroplanen hittar du flera skrivelser som kan vara bra att stoppa in i din plan. Till exempel det här:
”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 
och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleven utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Lgr 
11, s 9)

Internationella riktlinjer

EUs Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Dessa nyckelkompetenser samtalade vi kring på senaste skolbibliotekariemötet. Anteckningar från den diskussionen hittar du här.

Sammanställningar av kursplanerna

Ordmolnet ovan är en sammanfattning av kursplanernas syftesformuleringar. Ord som värdera, söka, analysera, information, granska, reflektera, texter, kommunicera är sådant vi arbetar med i skolbiblioteken. (klicka på bilden så blir den större)

Linas tankekarta
Vår kollega Lina har sammanställt skolbibliotekets styrdokument (inte bara kursplanerna) i en jättefin tankekarta.

Argument för skolbibliotek

Posted on måndag, september 23, 2013 by Rebecca Borg

No comments

21 september, 2013

På septembermötet tipsade två av våra omvärldsbevakare, Karin och Sandra, om sju stycken fantastiska nya bilderböcker. Tack så mycket!


Vi blåste bort i bland - Viveka Sjögren

Vi blåste bort ibland är en bok om årstider, månader och väder
Boken har kreativ text som sitter på träden som löv, faller ner som regn eller blåser bort med vinden.
Det finns mycket att titta på, prata om och diskutera på bilderna och i texten. Texten är avskalad.
Karin har jobbat med boken i förskola och f-klass.

Memmo och Mysen sker efter färger - Emma Virke


Memmo och Mysen söker efter färger är en bok om färger, årstider och väder
Boken är från Alvina förlag och det finns handledning till boken på förlagets hemsida. Det är en poetisk och lugn bok som utspelar sig under en dag.
Sandra har jobbat med boken upp till årskurs tre.
Förskoleklasser i Blackeberg har jobbat med boken. I häftet Blackebergsmodellen kan ni läsa om det. Och vill ni ha fler länkar till sidor om färg och form finns det på Öjaby skolbiblioteks wiki.

Hugo - Elak, blodtörstig och jättefarlig? - Mia Nilsson

Krokodilen Hugo kommer från en cirkus och har hamnat i de nordiska skogarna av misstag.
Djuren i skogen tycker är han är främmande och  konstig. Kanske han är ett monster som äter skogsdjur till middag? Men allt Hugo vill är att få en kompis.
Årskurs 2 var mogna för kopplingen till verkligheten.
Boken är lite lik Lilla snälla varg av Nadia Shireen.

Du hör inte hit Beiron - Anna Härmälä

Du hör inte hit, Beiron är också en bok om att känna sig annorlunda.
Den handlar om Beiron som är en byracka. Beiron vill vara med på en hundutställning, men på hundutställningar är det ju bara renrasiga hundar. Tänka att det finns så många raser, men ändå passar Beiron inte in någonstans. Han försöker klä ut sig för att passa in, till exempel till en pudel och en bulldog...
Boken är läst i åk 1-3.
Ytterligare en Beiron-bok är på gång.

Ibrahims gosedjur - Marianne Bugge


Ibrahims gosedjur är en bok om att börja skolan, men funkar även för äldre barn som har eller ska testa någonting nytt och är lite nervösa för det.
Ibrahims föräldrar tycker det ska bli roligt att Ibrahim ska börja skolan men det gör inte Ibrahim.
Han tar med sin Dino som pratar för Ibrahim.
Så småningom får både Dino och Ibrahim en ny vän...

Den sitter fast - Oliver Jeffers

Väldigt skruvad, funkar för större barn
Floyds drake fastnar i ett träd och floyd försöker få ner den genom att kasta saker på den. Det blir bara fler och fler saker i trädet. Floyd hämtar en stege för nu ska han lösa det här en gång för alla...
Tokrolig bok om problemlösning som också går att läsa bara för att den är rolig :)

Så funkar det - Johan Thörnqvist


Myriam och hennes morfar är ute och går och morfar förklarar för Myriam hur tekniska uppfinningar fungerar. Dock inte så sanningsenligt.
Ett tips är att läsa boken, sen undersöka hur sakerna fungerar på riktigt. Fantastisk tekniklektion med informationssökning!

Posted on lördag, september 21, 2013 by Rebecca Borg

No comments

20 september, 2013

Posted on fredag, september 20, 2013 by Rebecca Borg

No comments

16 september, 2013


I årskurs tre på Ringsbergskolan har Eric Haraldsson arbetat med poesi genom att ha en fiskdamm.

Förberedelser var att leta upp ett antal dikter av varierande karaktär, några som rimmade, några som inte gjorde det, någon som gick att sjunga och så vidare.

Sedan klipptes ett antal fiskar ut i kartong och dikten limmades fast på fisken.

Eleverna delades in i par och fick tillsammans gå fram till ett skynke och fiska upp en fisk till gruppen med ett metspö. Sedan läste de dikten högt för varandra och gjorde små uppdrag som att leta efter rim i dikten eller fundera över vad dikten gav dem för känslor.

Sedan samlades vi tillsammans igen och läste upp dikterna för varandra. Om dikten dessutom var en känd sång så lyssnade vi på sången genom högtalarna till interaktiva tavlan.

Under samtalet kring dikterna märktes det att de alldra flesta hade läst och förstått vad dikten ville säga. Vissa dikter var svårare än andra, men då kunde eleverna hjälpas åt att fundera och analysera.

Dikten på bilden var en av de svåraste att förstå, trots att den bara var tre rader lång. Det blev ett bevis på att dikter kan säga väldigt mycket med väldigt få ord.

Posted on måndag, september 16, 2013 by Eric Haraldsson

No comments

15 september, 2013

Satt och spanade efter amerikanskt skolbiblioteksfolk på Twitter och snubblade över det här:
In the fishbowl Flipboardsamling. Artiklar, blogginlägg och ideer kring skolbibliotek. Värt en titt :)


Posted on söndag, september 15, 2013 by Rebecca Borg

No comments

13 september, 2013


I nätverksgruppen för skolbibliotekarier i Kronobergs län hade vi vårt första möte för någon vecka sedan. Mathias Ahrn, projektledare på Digital Agenda tipsade om ett antal intressanta skrifter:

IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige
Den digitala vägen till morgondagens välfärd (längst ner på sidan hittar du länk till rapporten)
Strategi för eSamhället (längst ner på sidan)

...och ett nytt läromedel kring medier och källkritik:

Expert på medier 


Posted on fredag, september 13, 2013 by Rebecca Borg

No comments