17 december, 2015

På årets sista möte tipsade Karin Torstensson på Sandsbro skola om material kring läsning, berättande och informationskompetens.

Barbro Westlunds Att undervisa i läsförståelse känner många till sedan tidigare, men nya böcker - Aktiv läskraft är på gång, och finns i dagsläget för 4-6 och för 7-9. Material för F-3 är på gång.

AHA-serien från Nypon förlag - faktaböcker för elever i behov av särskilt stöd, med handledning som utgår ifrån behov såsom neuropsykiatriska funktionshinder eller svenska som andraspråk.

Digitala intryck är en tidskrift med tips kring digitala verktyg i undervisningen, lite som våra erfarenhetsutbyten i tidskriftsform. Samtliga nummer finns på nätet

Skolverket har skrivit om arbetet med E-böcker på Sandsbro

Skrivarleken är en kortlek med inspiration för eget skrivande utifrån lässtrategier. Främst för mellanstadiet.

Lo Söllgård har också fyra kortlekar kring läsning och skrivning
Bokslukarklubben, Berätta för mig, Bokklubben, Skriv så hjärtat blöder, Skriv skriv skriv

Posted on torsdag, december 17, 2015 by Eric Haraldsson

No comments

07 augusti, 2015


Anna tipsade om följande titlar

Jagger Jagger, Frida Nilsson (Hcf)

Min brorsa heter Noa, Anna-Klara Tidholm (Hcf)

De glömda barnen, Anette Skåhlberg (Hcg)

Inte vatten värd, Ulrika Lidbo (uHc) (Slutsåld, finns på flera skolbibliotek)

En liten bok om Malin, Ylva Karlsson (Hcf) (Slutsåld, finns på flera skolbibliotek)Posted on fredag, augusti 07, 2015 by Eric Haraldsson

1 comment

27 mars, 2015

På marsmötet fick vi tips på läromedel som fungerar bra när man ska arbeta med Medie- och informationskunnighet och med läsfrämjande arbete.

MIK

MIK för mig
"MIK för mig är ett digitalt utbildningspaket i medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningen riktar sig till lärare, bibliotekarier samt elever på högstadiet och gymnasiet. Diskutera och reflektera med kollegor och elever kring hur det nya medielandskapet påverkar oss!"

Det finns tre olika utbildningspaket:
Skola/skolbibliotek
Elever
Folkbibliotek

MIK på 2 minuter
Film om det digitala samhället och MIK som kan användas som en introduktion och utgångspunkt för samtal med lärare och äldre elever.

Zick Zack - Sökrummet
Ett läromedel för åk 4-6 som fokuserar på informationssökning och källkritik. (kopieringsunderlag)

Orka plugga
Filmer från UR om studieteknik och hur man förstår kunskapskraven. Riktar sig till högstadiet/gymnasiet, men en del av det fungerar även för mellanstadiet.

Läsfrämjande arbete

Zick Zack - Boksamtalskortlek
Kort med frågor att använda när man diskuterar böcker. Bra frågor som går på djupet och fungerar till alla böcker.

Bokslukarklubben
Kreativa utmaningar - samtalskort, skrivövningskort och berättarkort

Posted on fredag, mars 27, 2015 by Eric Haraldsson

No comments


Rebecca på Högstorpskolan och Fagrabäckskolan berättade om hur hon arbetar med informationskompetens för åk 6-7.

Hon började med en inventering av klassens informationskompetens genom övningen "Sätt fingret på klassens källkunskap" från Det är bara att googla.

Hon fortsatte sedan med två olika presentationer som hon fått från föräldralediga skolbibliotekarien Emma, men som sedan byggts vidare på och anpassats.

I årskurs 6 använde Rebecca en Powerpoint och i årskurs 7 en Prezi.

Efter det fick eleverna applicera kunskaperna från genomgången i en uppgift som byggde på Mediekompass "Vad i medierna kan man lita på?" De fick använda en av Rebecca anpassad lathund och knöt den till tre olika webbsidor:


Ett tips som framkom var också att använda Metros Viralgranskaren för att få färska uppslag kring arbete med källkritik.

Posted on fredag, mars 27, 2015 by Eric Haraldsson

No comments

19 februari, 2015


Skolbibliotekarierna i Växjö träffades på Det fria ordets hus i februari. Vi fick veta mer om huset och dess verksamhet. Sedan samtalade vi kring hur vi skulle kunna samverka eftersom det finns många beröringspunkter mellan Det fria ordet och biblioteken.

Opinionsbildning och yttrandefrihet

Det fria ordet arbetar med yttrandefrihet, ett område där även biblioteken har en viktig uppgift. Hur kan vi samarbeta kring detta och ta hjälp av varandra? Kanske vi kan göra ett gemensamt arbetsmaterial kring detta.
 • utgå ifrån egna elevers ursprung för att lyfta fram politiska situationer
 • banned boks
 • arbete kring att lära sig uttrycka åsikter och lära sig bilda egen åsikt
 • genus, demokrati och rasism
 • bildmanipulering
 • rättigheter och skyldigheter - ej säga vad som helst om skadar någon annan
 • att kunna argumentera. 
 • skapa en tidning - hemliga tidningsklubben
 • källkritik

Fristadsförfattare

Det fria ordets hus arbetar också med Växjös fristadsförfattare. Vi funderade lite kring detta.

 • kan man boka fristadsförfattare
 • brevväxla med fristadsförfattaren
 • ordna aktiviteter med koppling till fristadsförfattarens hemland
 • kan vara givande att lyssna på författaren när man pratar om demokrati och yttrandefrihet. (Tänker att det främst passar äldre elever, främst på grund av att författaren antagligen inte pratar svenska)
 • Vad gör fristadsförfattaren? Har hen tid att träffa elever eller ska hen skriva hela tiden?

Skapa och skriva

Det fria ordet har anordnat
skrivarkurser i samarbete med Stadsbiblioteket. Det kanske vi också kan göra. Eller kan vi jobba med kreativt berättande på andra sätt...

 • digitalt skrivande
 • stafettskrivning
 • jobba med texter under elevens val-dagar för dem som verkligen vill! 
 • använda Det fria ordets kommande nätplats och publicera elevernas texter och verk där (utan risk för näthat men med större spridning än bara den egna klassen).
 • olika uttryckssätt
 • makerspace - samarbeta kring kreativt skapande
 • skapande skola.
 • samarbeta med slöjd och bild, ställa ut

Det litterära arvet

Det fria ordet arbetar också med det litterära arvet.

 • vad är det litterära arvet?
 • samarbete kring lokala författare - inte bara döda sådana
 • hitta attraktiv metod att introducera lokala historiska författare
 • samordna författarbesök

Lokalen

Det fria ordets hus är en fantastiskt fin lokal som vi får utnyttja nästan hur mycket vi vill. Vad skulle vi kunna göra där?

 • kan vara inspirerande för elever att komma till annan miljö. 
 • nätverksgrupperna.
 • spela in författarpresentationer med elever i svenskan där
 • hålla författarbesök i lokalerna
 • främja samarbete mellan olika skolor genom att elever från olika skolor träffas i lokalerna
 • kan man låna lokal och personal eller bara låna personalen och låta dem besöka skolorna när man pratar om yttrandefrihetsfrågor och eller ”bara” skrivande?
 • bokcirklar, skrivarverkstäder, makerspace(s) och andra aktiviteter som man gör i mindre grupp. 
 • låna lokalerna för aktiviteter där man vill ha en historisk koppling. T.ex. om man pratar om första halvan av 1900-talet i historian eller svenskan.


Posted on torsdag, februari 19, 2015 by Rebecca Borg

No comments

12 februari, 2015

Skolbiblioteken i Växjö är bra. Riktigt bra. Bäst i Sverige faktiskt. Det har uppmärksammats rejält under hösten och varje vecka kommer nya förfrågningar från skolor och kommuner runtom i landet kring studiebesök och hur vi gjort för att lyckas.

Självklart finns det inget entydigt snabbrecept på hur man bygger ett framgångsrikt skolbibliotek. Snarare är det så att receptet består till stor del av hur skolbiblioteket kan fungera på varje enskild skola. Det behöver anpassas efter skolans elever, skolans pedagogik, skolans lokaler och skolans personal, bara för att nämna några exempel.

Men någon slags gemensam nämnare måste det väl ändå finnas? En grundsyn kring vad vi gör som vi alla kan ställa oss bakom? Syftet med tvådagars Boot Camp var att gräva och söka efter den grundsynen. De första stegen mot ett skolbiblioteksmanifest för Växjö kommun.

Starbursting


För att hitta svar behöver man ställa frågor, så först på agendan (efter lunch och dramatisk inledning såklart) var att fundera över skolbibliotek i grupper och utifrån olika frågeord. Grupperna fick i uppdrag att komma på så många frågor som möjligt kring "Skolbibliotek i Växjö", där alla frågor skulle grupperas efter:

 • När?
 • Hur?
 • Varför?
 • Vad?
 • Vem?

Frågorna skulle inte besvaras, utan bara ställas.

Teach Meet

Dagen avslutades med ett Teach Meet. Samtliga fick 2 eller 7 minuter på sig att berätta om något man är stolt över från den egna verksamheten. Omfattande, inspirerande och massor att ta in. Så mycket att det faktiskt får bli ett alldeles eget blogginlägg.

Stepladdering

Nästa dag började med ett topphemligt meddelande. Nya grupper, där varje grupp fick ansvar för ett av gårdagens frågeord. Nu gällde det att fundera över gårdagens frågor, hur skulle vi vilja att skolbibliotek i Växjö fungerar i framtiden? Vad är målet? Vad är visionen?


Metoden Stepladdering består i att två från varje grupp börjar att diskutera, medan övriga medlemmar funderar över hur de ser på saken. Efter en given tid ansluter ytterligare en person till gruppen och får oemotsagd ge sin bild. Därefter fortsätter diskussionen tills nästa person ansluter, och så vidare tills samtliga medlemmar fått komma till tals.

Avslutande sammanfattning

Grupperna fick göra en presentation, samt dela med sig av sina anteckningar och sina tankar. Det är dessa idéer vi framöver kommer att använda som beståndsdelar i vårt manifest.

Posted on torsdag, februari 12, 2015 by Eric Haraldsson

No comments

08 februari, 2015

I mitten av januari var skolbibliotekarierna från Växjö på Boot Camp i Ronneby. Vi ägnade oss åt att fundera över skolbibliotekarierollen och vad skolbibliotek i Växjö egentligen står för. 
Frågor som: Hur kan vi bli ännu bättre? Var utövas skolbiblioteksverksamhet? Vem bestämmer vad? och Vad ska vi fokusera på? Diskuterades och debatterades livligt i dagarna två.

Utöver det gick också skolbibliotekariernas första Teach Meet av stapeln. 21 bibliotekarier delade med sig av någonting de var stolta över från det gångna året. Det blev en intensiv och lärorik eftermiddag om än något utmattande. Nästa gång lägger vi in en paus i mitten :)

Här kommer en snabb sammanfattning av vad alla pratade om. Vill du veta mer - kontakta dem och fråga.

Sandra J berättade om veckans händelse. Varje vecka presenteras en ny historiska händelse som inträffat den veckan någon gång någonstans i världen. Händelsen presenteras med en liten text och, om det finns några böcker i ämnet, även boktips. Är det någon som vill vara med?

Gun har gått teckenspråkskurs. Något som kommer till stor användning när man arbetar på en skola med särskola, så hädanefter kommer hon att kunna teckna det hon läser. Vi fick lära oss några tecken - men dem har vi nog redan glömt.

Ingeli visade en film hon gjort i iMovie om en dag på jobbet.

Åsa berättade om hur hon äntligen lyckats få in en fot i sv/engruppen. Där arbetar hon med läsning tillsammans med lärarna. Bland annat har de läsgrupper. Åsas tips är att våga vara lite påstridig.

Av Sandra S fick vi veta mer om när hon ringde en marinbiolog tillsammans med barnen för att få veta mer om hur det var i havet på stenåldern.

Cecilia berättade om arbetet med introduktionsprogrammet och nyanlända. Någonting som hon har tyckt var både roligt och givande.

Sara delade med sig av någonting hon lärt sig under sina år på Katedralskolan: allt måste inte vara perfekt! Våga mer! Gör ibland hellre mycket än bra!

Lena berättade om hur de har börjat arbeta med läsbeting. De hade länge ställt sig frågan: hur göra för att få ungdomarna att läsa? Så nu har de satt i gång ett arbetsområde med upphottat läsbeting.

Christel berättade om hur hon arbetat med boken Det är bara att googla och  Zick Zack - Sökrummet 

Sofi har arbetat med sagotema. De började med att diskutera vad som kännetecknar en saga? Sedan lästes klassiska sagor i både gammal och ny tappning. De gjorde venn-diagram med likheter och olikheter.

Karin SH berättade om hur hon arbetat med boken Jag är en pojke med tur i temat demokrati och mänskliga rättigheter

Jonas har kategoriserat böcker efter ämnen för att lära mer och ha inför bokprat. 

Anna har samarbetat med bibliotekspedagog kring läsning av klassiker och författararbeten. Eleverna läste Bylock-klassiker och skrev en författarpresentation. Sedan redovisades det tillsammans.

Bille har haft ett samarbete med SvA åk 4. Geografi kopplat till IT. Man arbetade utifrån sångtexten Det här är mitt land av Mikael Wiehe Eleverna sökte information om de olika begreppen i sången. Sedan sjöng de in sången och gjorde ett bildspel till.

Rebecca N berättade om hur hon arbetat med Ulrika Köpséns Minidraman på andra språk.

Patrik berättade om hur han arbetat med programmering i Scratch med elever.

Karin T har arbetat med läsning i åk 6 utifrån frågan: Vad ska vi göra för att tända gnistan? Jo svaret är: Mårten Melin. Man har bland annat haft stafettskrivning med Mårten Melin som utgångspunkt.

Lina har genremärkt på Teknikums bibliotek.VI fick gissa de olika kategorierna. Är du nyfiken på hur Lina har tänkt, ta en tur till Teknikum.

Ann-Sofi har haft litteraturcirkel för pedagogerna. Bland annat en fantasybokcirkel. Mycket uppskattat.

Rebecca B berättade om hur hon samarbetat med specialpedagogen kring läsförståelse och alternativa lärverktyg.

Eric berättade om hur de gjort teater av förra årets Centrumstafett.

Posted on söndag, februari 08, 2015 by Rebecca Borg

No comments