27 mars, 2015

På marsmötet fick vi tips på läromedel som fungerar bra när man ska arbeta med Medie- och informationskunnighet och med läsfrämjande arbete.

MIK

MIK för mig
"MIK för mig är ett digitalt utbildningspaket i medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningen riktar sig till lärare, bibliotekarier samt elever på högstadiet och gymnasiet. Diskutera och reflektera med kollegor och elever kring hur det nya medielandskapet påverkar oss!"

Det finns tre olika utbildningspaket:
Skola/skolbibliotek
Elever
Folkbibliotek

MIK på 2 minuter
Film om det digitala samhället och MIK som kan användas som en introduktion och utgångspunkt för samtal med lärare och äldre elever.

Zick Zack - Sökrummet
Ett läromedel för åk 4-6 som fokuserar på informationssökning och källkritik. (kopieringsunderlag)

Orka plugga
Filmer från UR om studieteknik och hur man förstår kunskapskraven. Riktar sig till högstadiet/gymnasiet, men en del av det fungerar även för mellanstadiet.

Läsfrämjande arbete

Zick Zack - Boksamtalskortlek
Kort med frågor att använda när man diskuterar böcker. Bra frågor som går på djupet och fungerar till alla böcker.

Bokslukarklubben
Kreativa utmaningar - samtalskort, skrivövningskort och berättarkort

Posted on fredag, mars 27, 2015 by Eric Haraldsson

No comments


Rebecca på Högstorpskolan och Fagrabäckskolan berättade om hur hon arbetar med informationskompetens för åk 6-7.

Hon började med en inventering av klassens informationskompetens genom övningen "Sätt fingret på klassens källkunskap" från Det är bara att googla.

Hon fortsatte sedan med två olika presentationer som hon fått från föräldralediga skolbibliotekarien Emma, men som sedan byggts vidare på och anpassats.

I årskurs 6 använde Rebecca en Powerpoint och i årskurs 7 en Prezi.

Efter det fick eleverna applicera kunskaperna från genomgången i en uppgift som byggde på Mediekompass "Vad i medierna kan man lita på?" De fick använda en av Rebecca anpassad lathund och knöt den till tre olika webbsidor:


Ett tips som framkom var också att använda Metros Viralgranskaren för att få färska uppslag kring arbete med källkritik.

Posted on fredag, mars 27, 2015 by Eric Haraldsson

No comments