07 oktober, 2016

På septembermötet tipsade Sandra om bilderböcker varje skolbibliotek med självaktning bör hålla sig med.Och så fick vi av bara farten två bonustips från Sofi!


Posted on fredag, oktober 07, 2016 by Eric Haraldsson

No comments

15 januari, 2016

Vi hade besök av Rodhe Jonsson från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon visade på användbara resurser och information kring Tillgänglighet 

En av tjänsterna var Hitta läromedel, som är en söktjänst för läromedel anpassade för elever med särskilda behov.Stadsbidrag (SIS-medel)
Söka kurser

Efteråt diskuterade vi i grupper hur vi kan utveckla samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Posted on fredag, januari 15, 2016 by Rebecca Borg

No comments

Posted on fredag, januari 15, 2016 by Rebecca Borg

No comments