SPSM - Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning
SPSM - DATE: Ett lärmaterial om mötet mellan elev och lärmiljö för alla elever och alla ämnen årskurs 4–9
En rörig tillvaro som berör
Elza Dunkels föreläsning "Ungas säkerhet på nätet"
Unescos skolbiblioteksmanifest
IFLA School Library Guidelines
EUs Nyckelkompetenser för livslångt lärande
Det obegränsade rummet