24 augusti, 2014


På augustimötet delade Karin på Sandsbro skola med sig av sina erfarenheter kring Läshörnan. Vi fick en behövlig genomgång av hur Läshörnan fungerar inklusive dess fördelar och nackdelar samt beskrivning av de arbetssätt man använt.

För- och nackdelar

Någonting som Karin uppskattar och har använt mycket är bokhyllefunktionen. Den kan man använda för att spara på guldkornen för att inte tappa bort dem sedan. Det finns privata och publika listor - man kan till exempel göra en  klasshylla med hjälp av de publika hyllorna. Hyllorna kompenserar till viss del den dåliga sökfunktionen i programmet.

Fördelar med Läshörnan (överväger som helhet nackdelarna)
 • tillgången till klass- och gruppläsningsböcker
 • ingen kö
 • finns stor mängd titlar - många nya
 • bokhyllefunktionen
 • färgmarkeringar
 • sökfunktion i boken
 • möjligheten att visa texten på tavlan så att eleverna kan följa med i texten
 • textstorleken kan ändras
 • lätttillgängligt
 • ökat läsintresse hos läsovana
 • ljudböcker
 • bokmärken läggs in automatiskt
 • bloggen - läshörnan
Önskemål om förbättringar:
 • bättre söksystem
 • mer titlar för lågstadiet
 • anpassat utbud för aktuellt stadium
 • finns inte gemensamma bokmärken ännu - vill ha
 • finns inte fiktiva sidnummer ännu - vill ha
 • skulle vilja kunna lägga in instruktioner i texten
 • inbyggd talsyntes vore bra

Arbetssätt

På Sandsbro skola har man kopplat läsningen till lässtrategierna från En läsande klass.
Åk 3 - Rött hjärta blå fjäril - läraren läste högt, eleverna följde med i texten.
Åk 4 - Barnhemmet - eleverna läste ett visst antal kapitel tyst. Man ägnade sig också åt gemensam repetitionsläsning eftersom eleverna tyckte boken var svår.
Åk 5 - Genreläsning kärlek och fantasy - här använde man möjligheten att färgmarkera för att markera karaktärer, miljöer och handling som är typisk för just fantasy eller kärlek.


Åk 7 - Här använde man färgmarkeringarna för att markera svåra ord, miljöbeskrivningar, personbeskrivningar och citat man gilla, inte gillar eller inte förstår.


Webbsidor:

Posted on söndag, augusti 24, 2014 by Rebecca Borg

No comments

I Växjö jobbar 20 skolbibliotekarier på 24 olika skolor. Vi träffas varje månad för att samverka och dela med oss av våra erfarenheter till varandra. För att vi skulle lära känna varandra ännu bättre och få koll på varandras styrkor. Hade vi på senaste mötet aktiviteten "Fråga mig om...?!"

Var och en fick en liten stund fundera på vad hen känner sig mest säker på. Vad hen tycker är absolut roligast när andra frågar om tips kring. Helt enkelt - vad är ditt expertområde? De som hade svårt att välja en enda sak eller kanske hade svårt att alls komma på någonting fick ta hjälp av sina kolleger. När man tänkt färdigt skrev man ned sitt expertområde på en lapp med en färg som representerade det övergripande område man hade sitt eget expertisområde inom:

Grön lapp = läsning
Blå lapp = informationskompetens
Gul lapp = digital kompetens
Röd lapp = övrigt

När alla satt upp sin lapp på anslagstavlan gick vi varvet runt och delade med oss av våra tankar om det vi skrivit. Det hela blev mycket uppskattat och lärorikt.

Resultatet blev både väntat och oväntat. Som väntat är det många av bibliotekarierna som har sitt hjärta hos böckerna och läsningen. Där hamnade de flesta lapparna. Några oväntade (och uppskattade) expertområden dök dock upp inom detta. Till exempel tyckte vi alla att det var positivt att vi i gruppen har en expert på att hitta lättlästa böcker om pistoler och explosioner - ett mycket efterfrågat ämne hos eleverna.


Informationskompetens är någonting som vi alla arbetar med dagligen, men det var få av oss som kände att detta var det absoluta expertområdet när man bara fick välja ett.


Digital kompetens känner sig nog en aning försummad av Växjögänget. Inte för att det råder jättestor brist på denna kompetens - det är dock inte det som vi känner oss allra säkrast på eller tycker är allra roligast.


Under övrigt hamnade tre lappar med sådant som inte passade in någon annanstans.


Och är du nyfiken på vad Växjöbibliotekarierna gör på sin fritid kan du slänga ett öga här. Finns allt en del man kan ha nytta av även i jobbet. 

Posted on söndag, augusti 24, 2014 by Rebecca Borg

No comments