Vill du komma i kontakt med oss på skolbiblioteken i Växjö?

Rebecca Borg, Skolbibliotekssamordnare
rebecca.borg@vaxjo.se

Eric Haraldsson, Skolbibliotekssamordnare
eric.haraldsson@vaxjo.se