Här finns information för skolbibliotekarier i Växjö kommun:

Kalendarium för läsåret 2017/18

Minnesanteckningar från tidigare möten

Aktuella dokument
Sammanställning av anteckningar för manifest.
Drama och dans för skolbibliotekarier

Från Stadsbibliotekets barnbibliotekarier
Bokhyllehäng hösten 2015
Bokklubbar hösten 2015
Klassbesök på stadsbiblioteket