07 oktober, 2016

På septembermötet tipsade Sandra om bilderböcker varje skolbibliotek med självaktning bör hålla sig med.Och så fick vi av bara farten två bonustips från Sofi!


Posted on fredag, oktober 07, 2016 by Eric Haraldsson

No comments

15 januari, 2016

Vi hade besök av Rodhe Jonsson från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon visade på användbara resurser och information kring Tillgänglighet 

En av tjänsterna var Hitta läromedel, som är en söktjänst för läromedel anpassade för elever med särskilda behov.Stadsbidrag (SIS-medel)
Söka kurser

Efteråt diskuterade vi i grupper hur vi kan utveckla samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Posted on fredag, januari 15, 2016 by Rebecca Borg

No comments

Posted on fredag, januari 15, 2016 by Rebecca Borg

No comments

17 december, 2015

På årets sista möte tipsade Karin Torstensson på Sandsbro skola om material kring läsning, berättande och informationskompetens.

Barbro Westlunds Att undervisa i läsförståelse känner många till sedan tidigare, men nya böcker - Aktiv läskraft är på gång, och finns i dagsläget för 4-6 och för 7-9. Material för F-3 är på gång.

AHA-serien från Nypon förlag - faktaböcker för elever i behov av särskilt stöd, med handledning som utgår ifrån behov såsom neuropsykiatriska funktionshinder eller svenska som andraspråk.

Digitala intryck är en tidskrift med tips kring digitala verktyg i undervisningen, lite som våra erfarenhetsutbyten i tidskriftsform. Samtliga nummer finns på nätet

Skolverket har skrivit om arbetet med E-böcker på Sandsbro

Skrivarleken är en kortlek med inspiration för eget skrivande utifrån lässtrategier. Främst för mellanstadiet.

Lo Söllgård har också fyra kortlekar kring läsning och skrivning
Bokslukarklubben, Berätta för mig, Bokklubben, Skriv så hjärtat blöder, Skriv skriv skriv

Posted on torsdag, december 17, 2015 by Eric Haraldsson

No comments

07 augusti, 2015


Anna tipsade om följande titlar

Jagger Jagger, Frida Nilsson (Hcf)

Min brorsa heter Noa, Anna-Klara Tidholm (Hcf)

De glömda barnen, Anette Skåhlberg (Hcg)

Inte vatten värd, Ulrika Lidbo (uHc) (Slutsåld, finns på flera skolbibliotek)

En liten bok om Malin, Ylva Karlsson (Hcf) (Slutsåld, finns på flera skolbibliotek)Posted on fredag, augusti 07, 2015 by Eric Haraldsson

1 comment

27 mars, 2015

På marsmötet fick vi tips på läromedel som fungerar bra när man ska arbeta med Medie- och informationskunnighet och med läsfrämjande arbete.

MIK

MIK för mig
"MIK för mig är ett digitalt utbildningspaket i medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningen riktar sig till lärare, bibliotekarier samt elever på högstadiet och gymnasiet. Diskutera och reflektera med kollegor och elever kring hur det nya medielandskapet påverkar oss!"

Det finns tre olika utbildningspaket:
Skola/skolbibliotek
Elever
Folkbibliotek

MIK på 2 minuter
Film om det digitala samhället och MIK som kan användas som en introduktion och utgångspunkt för samtal med lärare och äldre elever.

Zick Zack - Sökrummet
Ett läromedel för åk 4-6 som fokuserar på informationssökning och källkritik. (kopieringsunderlag)

Orka plugga
Filmer från UR om studieteknik och hur man förstår kunskapskraven. Riktar sig till högstadiet/gymnasiet, men en del av det fungerar även för mellanstadiet.

Läsfrämjande arbete

Zick Zack - Boksamtalskortlek
Kort med frågor att använda när man diskuterar böcker. Bra frågor som går på djupet och fungerar till alla böcker.

Bokslukarklubben
Kreativa utmaningar - samtalskort, skrivövningskort och berättarkort

Posted on fredag, mars 27, 2015 by Eric Haraldsson

No comments


Rebecca på Högstorpskolan och Fagrabäckskolan berättade om hur hon arbetar med informationskompetens för åk 6-7.

Hon började med en inventering av klassens informationskompetens genom övningen "Sätt fingret på klassens källkunskap" från Det är bara att googla.

Hon fortsatte sedan med två olika presentationer som hon fått från föräldralediga skolbibliotekarien Emma, men som sedan byggts vidare på och anpassats.

I årskurs 6 använde Rebecca en Powerpoint och i årskurs 7 en Prezi.

Efter det fick eleverna applicera kunskaperna från genomgången i en uppgift som byggde på Mediekompass "Vad i medierna kan man lita på?" De fick använda en av Rebecca anpassad lathund och knöt den till tre olika webbsidor:


Ett tips som framkom var också att använda Metros Viralgranskaren för att få färska uppslag kring arbete med källkritik.

Posted on fredag, mars 27, 2015 by Eric Haraldsson

No comments