När det kommer till skolbibliotek händer det sedan länge mycket spännande saker på grundskolorna i Växjö! De allra största projekten och händelserna når ofta ut i media, men det uträttas så många fler små och stora vardagsmirakel som ingen någonsin får höra om.

Växjös skolbiblioteksverksamhet har sedan många år legat långt framme. Vi har fina lokaler, hög bemanning och skolbiblioteken är en självklar del av Växjös skolor.

Syftet med denna blogg är att dela med oss av vi gör och vad vi kan. Vi vill att skolbibliotekarier, lärare och andra intresserade skall kunna komma hit och hitta nya spännande idéer och material att jobba med.