På marsmötet fick vi tips på läromedel som fungerar bra när man ska arbeta med Medie- och informationskunnighet och med läsfrämjande arbete.

MIK

MIK för mig
"MIK för mig är ett digitalt utbildningspaket i medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningen riktar sig till lärare, bibliotekarier samt elever på högstadiet och gymnasiet. Diskutera och reflektera med kollegor och elever kring hur det nya medielandskapet påverkar oss!"

Det finns tre olika utbildningspaket:
Skola/skolbibliotek
Elever
Folkbibliotek

MIK på 2 minuter
Film om det digitala samhället och MIK som kan användas som en introduktion och utgångspunkt för samtal med lärare och äldre elever.

Zick Zack - Sökrummet
Ett läromedel för åk 4-6 som fokuserar på informationssökning och källkritik. (kopieringsunderlag)

Orka plugga
Filmer från UR om studieteknik och hur man förstår kunskapskraven. Riktar sig till högstadiet/gymnasiet, men en del av det fungerar även för mellanstadiet.

Läsfrämjande arbete

Zick Zack - Boksamtalskortlek
Kort med frågor att använda när man diskuterar böcker. Bra frågor som går på djupet och fungerar till alla böcker.

Bokslukarklubben
Kreativa utmaningar - samtalskort, skrivövningskort och berättarkort