På årets sista möte tipsade Karin Torstensson på Sandsbro skola om material kring läsning, berättande och informationskompetens.

Barbro Westlunds Att undervisa i läsförståelse känner många till sedan tidigare, men nya böcker - Aktiv läskraft är på gång, och finns i dagsläget för 4-6 och för 7-9. Material för F-3 är på gång.

AHA-serien från Nypon förlag - faktaböcker för elever i behov av särskilt stöd, med handledning som utgår ifrån behov såsom neuropsykiatriska funktionshinder eller svenska som andraspråk.

Digitala intryck är en tidskrift med tips kring digitala verktyg i undervisningen, lite som våra erfarenhetsutbyten i tidskriftsform. Samtliga nummer finns på nätet

Skolverket har skrivit om arbetet med E-böcker på Sandsbro

Skrivarleken är en kortlek med inspiration för eget skrivande utifrån lässtrategier. Främst för mellanstadiet.

Lo Söllgård har också fyra kortlekar kring läsning och skrivning
Bokslukarklubben, Berätta för mig, Bokklubben, Skriv så hjärtat blöder, Skriv skriv skriv