Vi hade besök av Rodhe Jonsson från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon visade på användbara resurser och information kring Tillgänglighet 

En av tjänsterna var Hitta läromedel, som är en söktjänst för läromedel anpassade för elever med särskilda behov.Stadsbidrag (SIS-medel)
Söka kurser

Efteråt diskuterade vi i grupper hur vi kan utveckla samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten.