När vi i början av läsåret genomförde en enkät för att undersöka fortbildningsbehov hos grundskolebibliotekarier i Växjö framkom det att det var två områden vi behövde prioritera. Det absolut största området var elever i behov av särskilt stöd. Det satte vi igång med direkt och har under hösten förkovrat oss inom, med stöd av AV-media Kronoberg och det nystartade nätverket för skolbibliotekarier.

Område nummer två var digital kompetens och detta kommer vi att arbeta med under våren. Som en uppstart på detta tema läste vi Det obegränsade rummet, en skrift från SKL, och hade efterföljande diskussioner.

Några genomgående trender i diskussionen var:

  • samarbete kring webbresurser är viktigt
  • att organisera webbresurser är tidskrävande
    • hur prioritera?
    • vem gör?
  • elevproducerat material på webben
  • vad hände med rummet?


Här finns gruppernas anteckningar kring detta: Diskussion - Det obegränsade rummet