Fredagen den 21 mars träffades barn- och ungdomsbibliotekarier och skolbibliotekarier i Växjö kommun för att samtala om samverkan kring barn- och ungdomar och deras läsning.

Vi gjorde detta i form av ett dialogcafé där vi hade fem olika ämnen att diskutera. Första ämnet fick lotten bestämma. Där satt man i 20 minuter och diskuterade. Sedan fick man själv välja var man skulle gå. När dagen var slut skulle alla deltagare ha besökt alla ämnen.

Använd länkarna nedan för att komma till respektive diskussion

Dialogcafé 1 - Bokfloden 2.0

Dialogcafé 2 - Författarinteraktion

Dialogcafé 3 - Läslust med alla sinnen

Dialogcafé 4 - Hjälp varandra att synas

Dialogcafé 5 - Specialinriktade tematräffar

Fredagen den 4 april kommer diskussionerna att sammanställas och sedan får vi se hur samarbetet mellan folk- och skolbibliotek kring barn och ungdom utvecklas.