Under onsdagen på sportlovet samlades ett tiotal av våra sugna skolbibliotekarier på Centrumskolan för att laborera med digitala verktyg. På mötet veckan innan hade vi fått en rejäl genomgång kring möjliga verktyg och användningsområden och nu var det dags att försöka omsätta i praktiken.

Vi diskuterade först lite gemensamt och enades om att försöka ordna konton på Delicious för att kunna skapa olika typer av länksamlingar till våra digitala bestånd. Konton skapades och vi kunde hjälpa varandra med att få in Delicious bookmarklet - En knapp som man lägger till i webbläsaren och som man trycker på när man hittar något som är värt att spara. Vi funderade också över vilken typ av struktur vi ville ha för metadata på länkarna. Skolämne kanske? Eller ålder? Mycket att tänka på.

Flera skaffade även Twitterkonton under dagen och någon har sedan dess blivit betydligt mer aktiv på Twitter. Annars fungerar Twitter utmärkt även att bara följa andra på, man behöver inte bidra själv.

Efter lunch började några bekanta sig med Wikispaces, ett enkelt verktyg för att bygga en egen hemsida som man sedan kan fylla med till exempel arbetssätt, dokumentation eller elevarbeten.

Utöver detta hade vi såklart en myriad av små tips, utbyten och möjlighet att bara prata med varandra och fördjupa kunskaperna om varandras verksamhet. Kollegialt lärande är grejjen!