I Växjö jobbar 20 skolbibliotekarier på 24 olika skolor. Vi träffas varje månad för att samverka och dela med oss av våra erfarenheter till varandra. För att vi skulle lära känna varandra ännu bättre och få koll på varandras styrkor. Hade vi på senaste mötet aktiviteten "Fråga mig om...?!"

Var och en fick en liten stund fundera på vad hen känner sig mest säker på. Vad hen tycker är absolut roligast när andra frågar om tips kring. Helt enkelt - vad är ditt expertområde? De som hade svårt att välja en enda sak eller kanske hade svårt att alls komma på någonting fick ta hjälp av sina kolleger. När man tänkt färdigt skrev man ned sitt expertområde på en lapp med en färg som representerade det övergripande område man hade sitt eget expertisområde inom:

Grön lapp = läsning
Blå lapp = informationskompetens
Gul lapp = digital kompetens
Röd lapp = övrigt

När alla satt upp sin lapp på anslagstavlan gick vi varvet runt och delade med oss av våra tankar om det vi skrivit. Det hela blev mycket uppskattat och lärorikt.

Resultatet blev både väntat och oväntat. Som väntat är det många av bibliotekarierna som har sitt hjärta hos böckerna och läsningen. Där hamnade de flesta lapparna. Några oväntade (och uppskattade) expertområden dök dock upp inom detta. Till exempel tyckte vi alla att det var positivt att vi i gruppen har en expert på att hitta lättlästa böcker om pistoler och explosioner - ett mycket efterfrågat ämne hos eleverna.


Informationskompetens är någonting som vi alla arbetar med dagligen, men det var få av oss som kände att detta var det absoluta expertområdet när man bara fick välja ett.


Digital kompetens känner sig nog en aning försummad av Växjögänget. Inte för att det råder jättestor brist på denna kompetens - det är dock inte det som vi känner oss allra säkrast på eller tycker är allra roligast.


Under övrigt hamnade tre lappar med sådant som inte passade in någon annanstans.


Och är du nyfiken på vad Växjöbibliotekarierna gör på sin fritid kan du slänga ett öga här. Finns allt en del man kan ha nytta av även i jobbet.