På augustimötet delade Karin på Sandsbro skola med sig av sina erfarenheter kring Läshörnan. Vi fick en behövlig genomgång av hur Läshörnan fungerar inklusive dess fördelar och nackdelar samt beskrivning av de arbetssätt man använt.

För- och nackdelar

Någonting som Karin uppskattar och har använt mycket är bokhyllefunktionen. Den kan man använda för att spara på guldkornen för att inte tappa bort dem sedan. Det finns privata och publika listor - man kan till exempel göra en  klasshylla med hjälp av de publika hyllorna. Hyllorna kompenserar till viss del den dåliga sökfunktionen i programmet.

Fördelar med Läshörnan (överväger som helhet nackdelarna)
 • tillgången till klass- och gruppläsningsböcker
 • ingen kö
 • finns stor mängd titlar - många nya
 • bokhyllefunktionen
 • färgmarkeringar
 • sökfunktion i boken
 • möjligheten att visa texten på tavlan så att eleverna kan följa med i texten
 • textstorleken kan ändras
 • lätttillgängligt
 • ökat läsintresse hos läsovana
 • ljudböcker
 • bokmärken läggs in automatiskt
 • bloggen - läshörnan
Önskemål om förbättringar:
 • bättre söksystem
 • mer titlar för lågstadiet
 • anpassat utbud för aktuellt stadium
 • finns inte gemensamma bokmärken ännu - vill ha
 • finns inte fiktiva sidnummer ännu - vill ha
 • skulle vilja kunna lägga in instruktioner i texten
 • inbyggd talsyntes vore bra

Arbetssätt

På Sandsbro skola har man kopplat läsningen till lässtrategierna från En läsande klass.
Åk 3 - Rött hjärta blå fjäril - läraren läste högt, eleverna följde med i texten.
Åk 4 - Barnhemmet - eleverna läste ett visst antal kapitel tyst. Man ägnade sig också åt gemensam repetitionsläsning eftersom eleverna tyckte boken var svår.
Åk 5 - Genreläsning kärlek och fantasy - här använde man möjligheten att färgmarkera för att markera karaktärer, miljöer och handling som är typisk för just fantasy eller kärlek.


Åk 7 - Här använde man färgmarkeringarna för att markera svåra ord, miljöbeskrivningar, personbeskrivningar och citat man gilla, inte gillar eller inte förstår.


Webbsidor: