Vi har med utgångspunkt i Elza Dunkels föredrag om ungas säkerhet på nätet diskuterat nätsäkerhet och vad vi som skolbibliotekarier kan bidra med i arbetet med detta.


Om du vill läsa mer om nätsäkerhet kan du göra det här: