På samarbetsdagen för skolbibliotekarier i Växjö den 30 oktober satte vi ihop ett par litteraturlistor kring teman som är aktuella just nu på skolorna.

Sagor vid lägerelden och annat om eld
Uppfinningar