På skolbibliotekariernas samarbetsdag den 30 oktober fick vi möjlighet att sitta tillsammans och prata skolbiblioteksverksamhet en hel dag. Kreativiteten flödade och vi arbetade fram material till flera tänkta arbetsområden. Ett av de områden vi samarbetade kring var tema familjer, ett tema som ofta återkommer både på låg- och mellanstadium.

I samband med detta samtalade vi också kring hur vi kan använda de olika läsfixar-rollerna som finns i Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse samt i Martin Widmarks projekt En läsande klass.

Resultatet blev en pedagogisk planering inom samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk där vi kopplar till böckernas familjer:

Pippi Långstrump undersöker familjer

Planeringen är gjord utifrån lågstadiets mål, men går lätt att anpassa efter mellanstadiets. I Litteraturförteckningen har vi även med böcker för mellanstadiet.