Skolbibliotekarierna i Växjö har diskuterat MIK (medie- och informationskunniget)

Detta gjorde vi med utgångspunkt i en broschyr från Svensk biblioteksförening och MIK-rummet som är en resurs från Statens medieråd.

Frågorna vi ställde oss var:

  • Vad blir vår roll i arbetet med MIK?
  • Hur kan vi arbeta med MIK?

Diskussionen gick kring vitt skilda saker från vems uppdrag det är att undervisa elever i källkritik och upphovsrätt till hur vi som skolbibliotekarier prioriterar.

Skolbibliotekariens uppdrag ser olika ut beroende på vilken skola hen arbetar på och beroende på vad pedagogerna på skolan efterfrågar. Och uppdraget ska också få se olika ut. Det viktiga är att det bibliotekarien gör är väl förankrat hos ledning och pedagoger och inte någonting bibliotekarien själv har hittat på.

Men oavsett hur bibliotekarien och skolan prioriterar behöver vi vara medvetna om att MIK-tåget går nu och vi skolbibliotekarier behöver hänga på det! Vi har kompetensen och här finns en möjlighet att ännu en gång visa varför de bemannade skolbiblioteken behövs.

NIght train av Kevin Dooley (CC BY 2.0)