Nätverk och kärlek - Tillsammans är vi starka!
Bild: Captured your Heart av Neal Fowler (CC: BY)
I april träffades skolbibliotekarierna och skolledarna åter för att få tid att utveckla verksamheten. Träffen inleddes med en återkoppling till höstens diskussionsmöte. Sedan följde en kort genomgång om skolbibliotekariens kompetens i form av kompetens kring läsförståelse, informationskompetens och digital kompetens.

Efter detta delade vi upp oss i grupper efter närhetsområden för att diskutera hur vi på bästa sätt kan använda oss av skolbibliotekariernas kompetens i skolans verksamhet. Många av diskussionerna handlade om potentialen i att skolbibliotekarierna får träffas oftare och tar hjälp av varandras kunskaper. Skolbibliotekarierna träffas sedan långt tillbaka minst en eftermiddag i månaden, och flera av närhetsområdena har redan extra nätverksträffar inom området för att skapa ytterligare och djupare samarbeten. Dessutom verkar önskemål och vilja finnas inom ytterligare områden att även deras område skall utveckla denna typ av närhetsnätverkande.