Handoff - Philo Nordlund CC: BY
Sandra S berättade om  hur skolbibliotekarierna på Centrumområdet ville uppmärksamma Världsbokdagen genom någon slags nedräkning kring läsande och skrivande. Vi var alla inspirerade av modellerna kring lässtrategier som presenterats av En Läsande Klass och vi ville sätta fokus på att Questioning the Author - att ställa frågor kring och ifrågasätta texter och författaren av de texterna.

Vi började därför fundera kring en stafettskrivning. Vi ville att skrivandet skulle ske mellan klasserna och mellan skolorna, för att få ökad kännedom och kunskap om varandras likheter och olikheter. Vi ville också att texterna skulle publiceras offentligt så att föräldrar och andra intresserade skulle kunna ta del av dem. Helst ville vi få till interaktioner med riktiga publicerade författare.

Vi började med att kolla intresset hos elevernas lärare på konferenser och träffar, där vi fick ett rejält gensvar. 28 klasser ville vara med och skriva! Detta kortade vår planeringstid en del då det redan var dags för sportlov och stafetten skulle gå i mål på världsbokdagen.
Vi skapade en blogg som plattform för stafetten där vi också publicerade ett schema så att klasserna kunde se vilken dag det var deras tur att skriva. Vi gav också klasserna i uppgift att skriva ett kort författarporträtt där de beskrev sig själva.

Twitter, mail och personliga kontakter användes för att ställa frågor till etablerade författare om att bidra i stafetten. Vi fick snabbt napp på flera håll och hade snart sju författare inplanerade, varav två skriver sitt kapitel tillsammans.

För att kunna styra historien och ge lite idéer till de som skulle skriva hittade vi också på ett antal uppdrag. Uppdragen sträckte sig från form, som att dagens kapitel skulle innehålla ett visst antal adjektiv, till innehåll, som att kapitlet skulle innehålla en biljakt eller ett djur.

Kapitlen skrivs varje vardag. Varje morgon klockan 07:30 publiceras dagens kapitel, tillsammans med författarporträtt för klassen som skrivit det och ett nytt uppdrag åt den klass som ska skriva under dagen.

Maxgränsen för varje kapitel är 300 ord, men det finns ingen nedre gräns. När klassen skrivit sitt kapitel mailar de det till en av bibliotekarierna. Bibliotekarien schemalägger sen kapitlet för publicering 07:30 nästa dag.

Hur man skrivit kapitlet och hur man arbetar med läsningen av tidigare kapitel lämnade vi åt klassens lärare. De yngsta eleverna gick i förskoleklass och de äldsta i årskurs sex, vilket gav stor spännvidd i angreppssätt och pedagogik,

Projektet är ännu inte avslutat i skrivande stund, men något slags stor final kommer att planeras för själva Världsbokdagen.

Vi trodde att det skulle vara betydligt mer jobb att administrera stafetten än vad det var. Några klasser behövde byta dagar med varandra, men alla hade full koll på när det var deras tur att skriva och eleverna var genomgående väldigt intresserade och nyfikna.

Eleverna har under läsningen tränat massor kring lässtrategier. Vad har hänt hittills? Vad tror vi kommer att hända? Vad skulle vi ha skrivit idag om det var vår tur? Vilka lösa trådar finns i berättelsen som vi behöver plocka upp? Vad tycker vi om i dagens kapitel och vad skulle vi ha gjort annorlunda?

Ofta när man arbetar med blogg är en av utmaningarna att få besökarna att kommentera. I det här fallet var detta inget problem. Främst har klasserna skrivit och skickat till varandra, men vi har också haft flera elever som gått in och kommenterat individuellt samt enstaka kommentarer från utomstående besökare. Vi fick till exempel en kommentar från en brandman om hur lång en brandstege är och hur man gör för att rädda någon från en hiss.

En fin sidoeffekt har också varit ökad efterfrågan kring böcker av de författare som skrivit i stafetten.

Läs mer på: http://centrumstafett.blogspot.se/