Skolbiblioteken i Växjö är bra. Riktigt bra. Bäst i Sverige faktiskt. Det har uppmärksammats rejält under hösten och varje vecka kommer nya förfrågningar från skolor och kommuner runtom i landet kring studiebesök och hur vi gjort för att lyckas.

Självklart finns det inget entydigt snabbrecept på hur man bygger ett framgångsrikt skolbibliotek. Snarare är det så att receptet består till stor del av hur skolbiblioteket kan fungera på varje enskild skola. Det behöver anpassas efter skolans elever, skolans pedagogik, skolans lokaler och skolans personal, bara för att nämna några exempel.

Men någon slags gemensam nämnare måste det väl ändå finnas? En grundsyn kring vad vi gör som vi alla kan ställa oss bakom? Syftet med tvådagars Boot Camp var att gräva och söka efter den grundsynen. De första stegen mot ett skolbiblioteksmanifest för Växjö kommun.

Starbursting


För att hitta svar behöver man ställa frågor, så först på agendan (efter lunch och dramatisk inledning såklart) var att fundera över skolbibliotek i grupper och utifrån olika frågeord. Grupperna fick i uppdrag att komma på så många frågor som möjligt kring "Skolbibliotek i Växjö", där alla frågor skulle grupperas efter:

  • När?
  • Hur?
  • Varför?
  • Vad?
  • Vem?

Frågorna skulle inte besvaras, utan bara ställas.

Teach Meet

Dagen avslutades med ett Teach Meet. Samtliga fick 2 eller 7 minuter på sig att berätta om något man är stolt över från den egna verksamheten. Omfattande, inspirerande och massor att ta in. Så mycket att det faktiskt får bli ett alldeles eget blogginlägg.

Stepladdering

Nästa dag började med ett topphemligt meddelande. Nya grupper, där varje grupp fick ansvar för ett av gårdagens frågeord. Nu gällde det att fundera över gårdagens frågor, hur skulle vi vilja att skolbibliotek i Växjö fungerar i framtiden? Vad är målet? Vad är visionen?


Metoden Stepladdering består i att två från varje grupp börjar att diskutera, medan övriga medlemmar funderar över hur de ser på saken. Efter en given tid ansluter ytterligare en person till gruppen och får oemotsagd ge sin bild. Därefter fortsätter diskussionen tills nästa person ansluter, och så vidare tills samtliga medlemmar fått komma till tals.

Avslutande sammanfattning

Grupperna fick göra en presentation, samt dela med sig av sina anteckningar och sina tankar. Det är dessa idéer vi framöver kommer att använda som beståndsdelar i vårt manifest.