Skolbibliotekarierna i Växjö träffades på Det fria ordets hus i februari. Vi fick veta mer om huset och dess verksamhet. Sedan samtalade vi kring hur vi skulle kunna samverka eftersom det finns många beröringspunkter mellan Det fria ordet och biblioteken.

Opinionsbildning och yttrandefrihet

Det fria ordet arbetar med yttrandefrihet, ett område där även biblioteken har en viktig uppgift. Hur kan vi samarbeta kring detta och ta hjälp av varandra? Kanske vi kan göra ett gemensamt arbetsmaterial kring detta.
 • utgå ifrån egna elevers ursprung för att lyfta fram politiska situationer
 • banned boks
 • arbete kring att lära sig uttrycka åsikter och lära sig bilda egen åsikt
 • genus, demokrati och rasism
 • bildmanipulering
 • rättigheter och skyldigheter - ej säga vad som helst om skadar någon annan
 • att kunna argumentera. 
 • skapa en tidning - hemliga tidningsklubben
 • källkritik

Fristadsförfattare

Det fria ordets hus arbetar också med Växjös fristadsförfattare. Vi funderade lite kring detta.

 • kan man boka fristadsförfattare
 • brevväxla med fristadsförfattaren
 • ordna aktiviteter med koppling till fristadsförfattarens hemland
 • kan vara givande att lyssna på författaren när man pratar om demokrati och yttrandefrihet. (Tänker att det främst passar äldre elever, främst på grund av att författaren antagligen inte pratar svenska)
 • Vad gör fristadsförfattaren? Har hen tid att träffa elever eller ska hen skriva hela tiden?

Skapa och skriva

Det fria ordet har anordnat
skrivarkurser i samarbete med Stadsbiblioteket. Det kanske vi också kan göra. Eller kan vi jobba med kreativt berättande på andra sätt...

 • digitalt skrivande
 • stafettskrivning
 • jobba med texter under elevens val-dagar för dem som verkligen vill! 
 • använda Det fria ordets kommande nätplats och publicera elevernas texter och verk där (utan risk för näthat men med större spridning än bara den egna klassen).
 • olika uttryckssätt
 • makerspace - samarbeta kring kreativt skapande
 • skapande skola.
 • samarbeta med slöjd och bild, ställa ut

Det litterära arvet

Det fria ordet arbetar också med det litterära arvet.

 • vad är det litterära arvet?
 • samarbete kring lokala författare - inte bara döda sådana
 • hitta attraktiv metod att introducera lokala historiska författare
 • samordna författarbesök

Lokalen

Det fria ordets hus är en fantastiskt fin lokal som vi får utnyttja nästan hur mycket vi vill. Vad skulle vi kunna göra där?

 • kan vara inspirerande för elever att komma till annan miljö. 
 • nätverksgrupperna.
 • spela in författarpresentationer med elever i svenskan där
 • hålla författarbesök i lokalerna
 • främja samarbete mellan olika skolor genom att elever från olika skolor träffas i lokalerna
 • kan man låna lokal och personal eller bara låna personalen och låta dem besöka skolorna när man pratar om yttrandefrihetsfrågor och eller ”bara” skrivande?
 • bokcirklar, skrivarverkstäder, makerspace(s) och andra aktiviteter som man gör i mindre grupp. 
 • låna lokalerna för aktiviteter där man vill ha en historisk koppling. T.ex. om man pratar om första halvan av 1900-talet i historian eller svenskan.