Under höstlovet diskuterade några av skolbibliotekarierna informationssökning och källkritik för mellan- och högstadiet. Vi utgick från två material, dels Det är bara att googla av Filippa Mannerheim och Katarina Fast Ehrlén och dels Mediekompass Expert på medier.

Utifrån det funderade vi på ett upplägg där eleverna fick möjlighet att gå ordentligt på djupet i Wikipedia och Nationalencyklopedins nättjänst NE.se

På det hela taget hittade vi fler intressanta övningar och Mannerheims och Ehrléns material och flera i gruppen började starkt fundera på att trots investera i ett eget exemplar. Vi funderade också över möjligheten att ha den sortens material tillgängliga för oss skolbibliotekarier genom en mer central satsning.

Vill du gräva djupare i våra tankar från dagen? Här finns ett dokument med anteckningar.