Anna på Furutåskolan hade fått möjlighet att gå Bok- och biblioteksmässans skolspår och delade med sig av hennes anteckningar till oss.

Hon berättade om:

Finns kunskapen i boken som behandlade faktaboksutgivningen i norderns länder och jämförelser mellan dessa. En spännande fotnot var att man i Norge får leveranser från kulturrådet till skolbiblioteken. Det låter inte helt fel!

Kunskap, fantasi och föreställning som handlade om mentalisering, att reflektera över sig själv och andra och att skapa ökad förståelse för vad barns ibland förvånande utlåtanden kan bottna i.

SO i grundskolan – kunskapsutveckling med luckor där undervisningen i SO-ämenen på högstadiet analyserades. Nämnvärt var att källkritiksdelen i ämnena ofta hamnar lite vid sidan om, som en egen kurs, snarare än att vara ett integrerat förhållningssätt  som appliceras i arbetet med andra kunskapsområden.

Skolbiblioteksfrågan - en rörig tillvaro som berör var en presentation av en sammanställning av Kungliga biblioteket i samarbete med Malmö stadsbibliotek kring vilka som har möjlighet att påverka och förändra skolbiblioteksverksamheten i Sverige.

När lärare inte läser var en punkt om att lärare inte alltid lever som de lär, där barnen rekommenderas lsäa olika sorters litteratur men där pedagogerna håller sig mer till det man är van vid och sällan utmanar sig i sin egen läsning. Vi behöver läsa obekväma och kanske rent av lite tråkiga texter för att minnas och kunna identifiera oss med känslan när våre elever upplever samma sak. Man förespråkade också ett läsvårdsbidrag istället för ett friskvårdsbidrag. Vad sägs om båda?