Under november har vi som samordnare haft två stora informationstillfällen med chefer som vi ville göra så mycket av som möjligt:

Det började med att vi fick träffa förskolecheferna i Växjö kommun och prata skolbibliotek med dem. Vi berättade såklart om skolbibliotekens verksamhet och skolbibliotekariens profession, men koncentrerade oss främst på att ge idéer och förslag på biblioteksverksamhet mot Växjös förskolor.

Vi lanserade också en nystart för arbetet med språkpåsar, fyllda med bilderböcker, på förskolona. Ansvaret för hur påsarna används kommer att ligga på respektive förskola, men möjligheter att byta språkpåsar med varandra och uppdatera sitt material kommer att ordnas av bibliotekens förskolegrupp, ett nätverk med representater från både folk- och skolbiblioteken. Lanseringen bestod av en fiskdamm, alla förskolechefer fick fiska upp minst två språkpåsar. Metspö, skynke och gott om napp!

Inget går upp mot fiskdamm!
Till vår andra stora information var skolbibliotekarier och skolledare inbjudna. Vi hade en genomgång av den enkätundersökning som gjordes tidigare under hösten, samt gav våra skolledare en sammanfattning av skolbibliotekariens profession och en kort visning av "En rörig tillvaro som berör". Detta mynnade ut i ett antal frågeställningar som skolbibliotekarier och skolledare fick möjlighet att diskutera över en kanelbulle eller två.

Presentationen av skolbibliotek och enkätundersöknignen finns här
Anteckningarna från diskussionerna finns i detta dokument

Nu går arbetet vidare, med förhoppningen att dessa tillfällen kommer mynna ut i många nya kreativa konkreta arbetssätt på våra skolor och förskolor.