Lena på Norregårdskolan berättade på vårt skolbibliotekariemöte om sin PIM 3:a där hon gjorde en Photostory kring verkligheten bakom James Fenimore Coopers Den siste mohikanen.


Inspirationen fick hon från sin egen resa i de trakter där den snart 200 år gamla romanen utspelar sig. Filmen har använts som inslag i arbetet med klassiker i SvA-grupper, där boken plötsligt blev en av de mest populära att själv läsa och arbeta vidare med. Filmen berättar om Fort Henry, visar monument och kopplar till vad som finns kvar idag. Vi får också höra om bakgrunden till historien, hur världen såg ut och vad var viktigt för människorna på den tiden.


Förhoppningen är att den även skall komma till nytta inom SO-ämnena och arbetet med skönlitteratur och historiska källor inom till exempel historia. En idé hon fått var också att låta eleverna arbeta med egna historiska filmer kring böckerna de läst. Läslust och informationssökning i ett svep!