I nätverksgruppen för skolbibliotekarier i Kronobergs län hade vi vårt första möte för någon vecka sedan. Mathias Ahrn, projektledare på Digital Agenda tipsade om ett antal intressanta skrifter:

IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige
Den digitala vägen till morgondagens välfärd (längst ner på sidan hittar du länk till rapporten)
Strategi för eSamhället (längst ner på sidan)

...och ett nytt läromedel kring medier och källkritik:

Expert på medier