På vårt senaste möte berättade Gustav som jobbar på Ingelstad, Nöbbele och Uråsa om material han inspirerats av och använt i sina grupper. Detta ledde till nya twistar och varianter på material och idéer vi alla trodde att vi hade koll på.


I förskolan använde han en idé han snappat upp från en av våra före detta skolbibliotekarier Paula, nämligen boken Vad har du bakom ryggen av Lena Sjöberg som är en bra bok att använda första gången man träffar en grupp. Barnen får själva fundera över vad de har bakom ryggen och man kan beskriva och gissa om varandras saker.


Ett annat tema som fungerat bra är att resa jorden runt med hjälp av skönlitteratur i form av främst bilderböcker som kan visa hur det ser ut på olika platser på jorden. Skönlitteraturen var dock bara utgångspunkten. En bok där Eiffeltornet finns med blir til lexempel utgångspunkt för informationssökning kring höga torn runt om i världen. Google Earth var ett användbart verktyg i arbetet.


Gustav berättade också om hur han lyckats komma lite längre med en av de lite mer utmanande grupperna. Eftersom många av pojkarna i klassen skulle behöva träna läsförståelse mycket mer än de gör knöt han läsningen till deras största intresse - Hockey. Detta gjordes genom informationssökninguppgifter kopplade till faktaböcker som den moderna klassikern Hockeystjärnor 2013.