I årskurs tre på Ringsbergskolan har Eric Haraldsson arbetat med poesi genom att ha en fiskdamm.

Förberedelser var att leta upp ett antal dikter av varierande karaktär, några som rimmade, några som inte gjorde det, någon som gick att sjunga och så vidare.

Sedan klipptes ett antal fiskar ut i kartong och dikten limmades fast på fisken.

Eleverna delades in i par och fick tillsammans gå fram till ett skynke och fiska upp en fisk till gruppen med ett metspö. Sedan läste de dikten högt för varandra och gjorde små uppdrag som att leta efter rim i dikten eller fundera över vad dikten gav dem för känslor.

Sedan samlades vi tillsammans igen och läste upp dikterna för varandra. Om dikten dessutom var en känd sång så lyssnade vi på sången genom högtalarna till interaktiva tavlan.

Under samtalet kring dikterna märktes det att de alldra flesta hade läst och förstått vad dikten ville säga. Vissa dikter var svårare än andra, men då kunde eleverna hjälpas åt att fundera och analysera.

Dikten på bilden var en av de svåraste att förstå, trots att den bara var tre rader lång. Det blev ett bevis på att dikter kan säga väldigt mycket med väldigt få ord.