Vi diskuterar EUs nyckelkompetenser för livslångt lärande.
Här hittar du våra reflektioner.